Documenten

Geldwassery van miljoene by KSB

Maroelamedia.co.za - Afrikaanstalig nieuws voor Nederlanders
Geldwassery van miljoene by KSB-sending net ‘puntjie van ysberg’
https://maroelamedia.co.za/author/eunicestoltz/
2 oktober 2019, door Eunice Stolz
[...]

Master Skripsie van Koos Greeff betreffende Kwasizabantu

Kwa Sizabantoe Sending: 'n Prakties-Teologiese beoordeling van sommige aspekte van die Bestuurstruktuur deur Jacobus Willem Greeff voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Theologiae in die vak Praktiese Teologie. [...]

Die tragedie van Kwa Sizabantoe

Ek was een van hulle wat vir lank op Kwa Sizabantoe gewerk het. Om presies te wees vanaf 1977 tot 1994. Aanvanklik met my hele hart en siel maar teen later jare het ek begin besef ietsie is verkeerd hier. [...]

De liefde van de kat

De reden voor het schrijven van dit stukje was de uitspraak van een bezoeker van de Cederborg (leefgemeenschap in Middelstum van de Kwasizabantu zending) die in het voormalige internetgastenboek schreef:  [...]

Gelovigen beklagen zich over spoken…

Dit voorjaar verscheen in de zondagkrant "Ilanga langeSonto" in KwaZulu-Natal een opmerkelijk artikel geschreven in het Zoeloe door S' Bu Masango en Nonhlanipho Shinga. Dit artikel stelt KSB godsdienstwetenschappelijk in een bijzonder licht en is zeker de moeite waard om kennis van te nemen.  [...]

Erlo Stegen de koning en zijn cult

Voorwoord door Dr. Gabriele Lademann-Priemer
In de jaren 80 bezocht ik de Zuid-Afrikaanse leefgemeenschap Kwasizabantu in KwaZulu-Natal en had een onderhoud met Erlo Stegen, de oprichter en leider. Hij benadrukte dat het hem niet ging om een nieuwe kerk te stichten. [...]