Rapporten

Erlo Stegen de koning en zijn cult

Voorwoord door Dr. Gabriele Lademann-Priemer
In de jaren 80 bezocht ik de Zuid-Afrikaanse leefgemeenschap Kwasizabantu in KwaZulu-Natal en had een onderhoud met Erlo Stegen, de oprichter en leider. Hij benadrukte dat het hem niet ging om een nieuwe kerk te stichten, maar dat het om een interconfessionele zendingsorganisa- tie ging. Wanneer mensen zich door genezing of woordverkondiging tot het christendom be- keerden, zouden ze vanaf dat ogenblik naar plaatselijke kerken in hun omgeving doorverwezen worden. Ik was er niet helemaal zeker van of dat in alle gevallen wel zo was... [...]